Disclaimer

Disclaimer – Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie (teksten, afbeeldingen, prijzen) die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt vrijwel dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door EcoDim worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van EcoDim.

Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Gepubliceerde prijzen gelden voor orders met directe uitlevering. Artikelen die niet uit voorraad leverbaar zijn kunnen tegen een afwijkende prijs worden geleverd. De klant heeft het recht om levering tegen een hogere prijs niet te aanvaarden. EcoDim is niet verplicht de order tegen de eerder gepubliceerde prijs uit te leveren.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

EcoDim is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.